Meer weten over verzuimbegeleiding, werkplekonderzoek (WPO), Preventief Medisch Onderzoek (PMO) of medische keuring voor beroepschauffeurs? Wij helpen u graag verder. Bel nu 033 - 494 2280

Werkplekonderzoek (WPO)

Preventie van lichamelijke problemen als rug-, nek- of schouderklachten begint met het optimaal inrichten van de werkplek. Een werkplekonderzoek heeft tot doel te analyseren of de werkplek dusdanig is ingericht dat de werknemer minimaal gezondheidsrisico loopt.

Veel werknemers zijn zich niet bewust van een onjuiste werkhouding en krijgen daardoor onnodig klachten. Door middel van het werkplekonderzoek beoordelen we het geheel en geven, indien noodzakelijk, advies voor aanpassingen. De adviezen zullen moeten leiden tot een concrete verbetering van de werksituatie en het verminderen van de eventuele klachten.

Werkplekonderzoeken brengen op een objectieve wijze de belasting van het werk in relatie tot de belastbaarheid van de medewerker in kaart. Werkplekonderzoeken kunnen zowel individueel als op afdelingsniveau worden uitgevoerd, op basis van klachten of uit preventief oogpunt.

  • Preventief onderzoek gericht op het vaststellen van belasting en het voorkomen van klachten.
  • Gedegen onderzoek en gerichte advisering verbeteren het lichaamsbewustzijn van de werknemer. Het geeft inzicht in de ontstaanswijzen van werkgerelateerde klachten en er worden handvatten aangereikt om de klachten effectief te bestrijden.
  • Op basis van de rapportage kan een beheersplan worden opgesteld.
  • Een goede ergonomische werkplek is van invloed op het verzuimpercentage en de bijbehorende kosten. In veel gevallen zullen die relatief gemakkelijk en vrijwel direct worden verlaagd.
  • Begeleiding van medewerkers vindt individueel maar ook groepsgewijs plaats. Trainingen kunnen daarvan een onderdeel zijn.

De werkwijze van het werkplekonderzoek

Een werkplekonderzoek worden gekenmerkt door een praktische aanpak, bestaande uit bezoek op de werkplek, gesprek en metingen, gevolgd door een duidelijke rapportage en een terugkoppeling.

Het onderzoek vindt plaats in de organisatie en neemt meestal rond een half uur per werkplek in beslag. Gestart wordt met een intakegesprek waarbij wordt geïnventariseerd welke belastende factoren ervaren worden en aanwezig zijn. Daarnaast wordt de werkuitvoering van de betrokken werknemer geobserveerd waardoor de fysieke belasting wordt beoordeeld.

 De volledige inventarisatie geeft inzicht in de knelpunten van de werksituatie die van belang zijn bij het vaststellen van geschikte aanpassingen.

Offerte aanvragen

Rienks Arbodiensten

033 - 494 22 80
info(at)arbodienst.nl

Bereikbaarheid

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:30 uur en van 13:00 tot 17:00 uur.

Calamiteiten:
Voor calamiteiten buiten kantoortijden, kunt u contact opnemen met de operationeel manager van Rienks Arbodiensten, mevrouw H. Vlot (Heleen) is bereikbaar op 06 - 2325 2221.

Ons adres:
Speelkamp 28
3831 PE Leusden

Facebook

Twitter

LinkedIn