Meer weten over verzuimbegeleiding, werkplekonderzoek (WPO), Preventief Medisch Onderzoek (PMO) of medische keuring voor beroepschauffeurs? Wij helpen u graag verder. Bel nu 033 - 494 2280

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

De Arbo-wet van 2007 (Arbo-wet artikel 18) verplicht de werkgever, zijn werknemers de gelegenheid te bieden een PMO af te nemen (deelname is overigens vrijwillig). Nieuw in de Arbo-wet van 2007 is dat er nu ook gekeken kan worden naar de gezondheidsrisico''''''''''''''''s van een ongezonde leefstijl.

  • Het PMO is een onderzoek naar de gezondheid van werknemers in relatie tot de arbeidsomstandigheden en komt voort uit de Arbo-wet. 
  • Het PMO is gebaseerd op de risico''''''''''''''''s in de werksituatie op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn zoals die regulier in een Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) zijn vastgesteld.

Het doel van het PMO is om op individueel niveau de gezondheid te kunnen bewaken en bevorderen en op groepsniveau knelpunten te kunnen signaleren om zonodig preventieve maatregelen te kunnen treffen. Op die manier kunnen gezondheidsklachten zoals gehoorschade door het werk worden voorkomen of beperkt.

Wettelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Werkgever:

  • De werkgever moet de werknemers periodiek in de gelegenheid stellen een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan (Arbo-wet artikel 18)
  • De werkgever dient relevante werknemers in bepaalde situaties een PMO aan te bieden (Arbo-besluit, diverse artikelen)

Werknemer:

  • De medewerkers hebben recht op deelname aan PMO (Arbo-wet artikel 18 en Arbo-besluit diverse artikelen) Ondernemingsraad / Personeelsvertegenwoordiging:
  • De OR/PVT heeft instemmingsrecht over de periodiciteit (hoe vaak moet het onderzoek worden herhaald?) van het PMO bedoeld in artikel 18 van de Arbo-wet (WOR artikel 27)
  • De belanghebbende werknemers hebben bij het ontbreken van de OR/PVT adviesrecht over de periodiciteit (WOR artikel 35b)

Claris arbodiensten:

  • De arbodienst moet het arbeidsgezondheidskundig onderzoek uitvoeren (Arbo-wet artikel 14 lid 3c)
  • De arbodienst moet vastleggen hoe invulling wordt gegeven aan de uitvoering van het PMO (Arbo-regeling artikel 2.3)

Offerte aanvragen

Rienks Arbodiensten

033 - 494 22 80
info(at)arbodienst.nl

Bereikbaarheid

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:30 uur en van 13:00 tot 17:00 uur.

Calamiteiten:
Voor calamiteiten buiten kantoortijden, kunt u contact opnemen met de operationeel manager van Rienks Arbodiensten, mevrouw H. Vlot (Heleen) is bereikbaar op 06 - 2325 2221.

Ons adres:
Speelkamp 28
3831 PE Leusden

Facebook

Twitter

LinkedIn