Meer weten over verzuimbegeleiding, werkplekonderzoek (WPO), Preventief Medisch Onderzoek (PMO) of medische keuring voor beroepschauffeurs? Wij helpen u graag verder. Bel nu 033 - 494 2280

Verzuimbeheersing

Ziekteverzuimbeleid mag je gerust scharen binnen de top van containerbegrippen.

Maar wat is verzuim? Wat is verzuimbeheersing?

Net als wanneer men niet verder kijkt dan de persoonlijke neus lang is, blijft het denken over verzuimbeleid vaak hangen op individu-gericht niveau.
Terwijl juist het individugericht denken en handelen rond verzuimbeheersing met afstand het minst effectief, het minst kostenbesparend  en interessant is.

Waar gaat het dan wel om?

Het is veel meer het denken binnen organisaties over werksfeer, verantwoordelijkheid nemen bij vervanging, structurele verzuimrisico’s met kop en kont aanpakken, die aspecten zet aan de dijk!
 
Zelf zien we sterk op elkaar gelijkende organisaties die wij als arbodienstverlener bijstaan binnen het verzuimbeleid, die forse verschillen hebben in het verzuimcijfer.
Ook hier…..toeval bestaat niet.
Een helder voorbeeld hiervan zijn de bij ons aangesloten gemeenten.
 
Verschillen in omgaan met verzuim (verzuimcultuur) maar ook de verschillen in de verzuimdrempel zijn vaak bijzonder groot. Zonder uitzondering is echter met een gerichte aanpak vaak op korte termijn spectaculair resultaat te boeken. Een verzuim bij een middel-grote gemeente van rond de 2% is haalbaar en in de dagelijks praktijk gerealiseerd.
 
Een aantal kernacties zijn hierbij van groot belang.
Denk aan ervaren kwaliteit van de arboconsultant, het Sociaal Medisch Team, ervaren kwaliteit van leidinggevende in relatie tot verzuimbeheersing, pro-actief zijn van uw arbodienstverlener.
Acties die wel vragen om uniformiteit in aanpak en aandacht.

Verzuimbeheersing is gratis, aandacht is duur………….

 

Verzuimbeheersing bespreken? klik hier!


< terug naar het blog over arbodienst vraagstukken 

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ''''''''''''''''60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten.

Het is al geruime tijd een bekend gegeven dat een lezer, tijdens het bekijken van de layout van een pagina, afgeleid wordt door de tekstuele inhoud. Het belangrijke punt van het gebruik van Lorem Ipsum is dat het uit een min of meer normale verdeling van letters bestaat, in tegenstelling tot "Hier uw tekst, hier uw tekst" wat het tot min of meer leesbaar nederlands maakt. Veel desktop publishing pakketten en web pagina editors gebruiken tegenwoordig Lorem Ipsum als hun standaard model tekst, en een zoekopdracht naar "lorem ipsum" ontsluit veel websites die nog in aanbouw zijn. Verscheidene versies hebben zich ontwikkeld in de loop van de jaren, soms per ongeluk soms expres (ingevoegde humor en dergelijke).

In tegenstelling tot wat algemeen aangenomen wordt is Lorem Ipsum niet zomaar willekeurige tekst. het heeft zijn wortels in een stuk klassieke latijnse literatuur uit 45 v.Chr. en is dus meer dan 2000 jaar oud. Richard McClintock, een professor latijn aan de Hampden-Sydney College in Virginia, heeft één van de meer obscure latijnse woorden, consectetur, uit een Lorem Ipsum passage opgezocht, en heeft tijdens het zoeken naar het woord in de klassieke literatuur de onverdachte bron ontdekt. Lorem Ipsum komt uit de secties 1.10.32 en 1.10.33 van "de Finibus Bonorum et Malorum" (De uitersten van goed en kwaad) door Cicero, geschreven in 45 v.Chr. Dit boek is een verhandeling over de theorie der ethiek, erg populair tijdens de renaissance. De eerste regel van Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", komt uit een zin in sectie 1.10.32.

Het standaard stuk van Lorum Ipsum wat sinds de 16e eeuw wordt gebruikt is hieronder, voor wie er interesse in heeft, weergegeven. Secties 1.10.32 en 1.10.33 van "de Finibus Bonorum et Malorum" door Cicero zijn ook weergegeven in hun exacte originele vorm, vergezeld van engelse versies van de 1914 vertaling door H. Rackham.

Offerte aanvragen

Rienks Arbodiensten

033 - 494 22 80
info(at)arbodienst.nl

Bereikbaarheid

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:30 uur en van 13:00 tot 17:00 uur.

Calamiteiten:
Voor calamiteiten buiten kantoortijden, kunt u contact opnemen met de operationeel manager van Rienks Arbodiensten, mevrouw H. Vlot (Heleen) is bereikbaar op 06 - 2325 2221.

Ons adres:
Speelkamp 28
3831 PE Leusden

Facebook

Twitter

LinkedIn