Meer weten over verzuimbegeleiding, werkplekonderzoek (WPO), Preventief Medisch Onderzoek (PMO) of medische keuring voor beroepschauffeurs? Wij helpen u graag verder. Bel nu 033 - 494 2280

Kan ik (de kosten van) ziekteverzuim berekenen?

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de ziekte van een werknemer ongeveer € 250 per dag kost. Deze kosten bestaan uit directe kosten en indirecte kosten. Onder directe kosten wordt onder andere verstaan de loondoorbetaling en arbodienstverlening. Onder de indirecte kosten vallen bijvoorbeeld werkgeverslasten, productie uitval, kosten voor het regelen van vervanging en eigen risico.

Een kostenpost van € 250 per dag per zieke werknemer zou een werkgever moeten uitnodigen om met het verzuim aan de slag te gaan. En dan hebben we hier het risico op boetes en sancties nog niet eens genoemd. U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld een door het UWV opgelegde sanctie voor het onvoldoende voldoen van de re-integratieverplichting. Deze sanctie wordt opgelegd voor minimaal een jaar. In dat jaar krijgt u de kans om de ‘fout(en)’ te herstellen. Stilzitten en niks doen is derhalve geen optie. Dus in het jaar van de loondoorbetalingsverplichting bent u én een jaarsalaris kwijt én noodzakelijke re-integratieinvesteringen. In het geval u eigen risicodrager bent, dan kan het UWV u tot wel 2+10 jaren achtervolgen met loondoorbetalingen, wanneer u als werkgever niet voldoet aan uw re-integratieverplichting.

Zieke werknemer kost ook geld uit dienst

Vanaf 1 januari 2014 zorgt een wetswijziging er ook nog voor dat u als werkgever in een aantal gevallen nog niet af bent van uw zieke werknemer wanneer deze werknemer ziek uit dienst gaat. Het gaat hier bijvoorbeeld om een werknemer met een tijdelijk contract die op het moment dat zijn contract afloopt ziek is. De nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat de werkgever de werknemer moet blijven volgen om hem zo goed mogelijk tot herstel te begeleiden. Reden hiervoor is dat het UWV de uitbetaalde Ziektewetuitkering doorberekend aan de werkgever. Kortom, laat de werkgever dit versloffen, dan kost het hem alleen meer geld.

Minder verzuim, korter verzuim en een perfecte dossieropbouw

Al met al kan worden geconcludeerd dat de kosten van een zieke werknemer dus al heel snel aanmerkelijk oplopen. De investering in een goede arbodienst weegt bij lange na niet op tegen het niet of niet goed regelen van de verzuimbeheersing. Sterker, een goede arbodienst levert u juist geld op. Het inzetten van Claris arbodiensten zorgt voor minder verzuim, korter verzuim en een perfecte dossieropbouw dat het opleggen van een sanctie door het UWV tot een minimum wordt beperkt.

 

Offerte aanvragen

Rienks Arbodiensten

033 - 494 22 80
info(at)arbodienst.nl

Bereikbaarheid

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:30 uur en van 13:00 tot 17:00 uur.

Calamiteiten:
Voor calamiteiten buiten kantoortijden, kunt u contact opnemen met de operationeel manager van Rienks Arbodiensten, mevrouw H. Vlot (Heleen) is bereikbaar op 06 - 2325 2221.

Ons adres:
Speelkamp 28
3831 PE Leusden

Facebook

Twitter

LinkedIn