Meer weten over verzuimbegeleiding, werkplekonderzoek (WPO), Preventief Medisch Onderzoek (PMO) of medische keuring voor beroepschauffeurs? Wij helpen u graag verder. Bel nu 033 - 494 2280

Maatschappelijk verantwoord en dus duurzaam ondernemen 

 Mens en maatschappij

Maatschappelijk verantwoord ondernemen speelt bij alle kernprocessen van de organisatie een rol, van inkoop en productie tot personeelsbeleid, marketing en communicatie.
Werk betekent voor veel mensen niet alleen een inkomen maar ook zingeving en ontwikkeling. Als medewerkers gelukkig zijn in hun werk is dat niet alleen fijn voor henzelf, maar ook voor de onderneming, want tevreden werknemers presteren beter!  Bij onze arbodienst is er aandacht voor gezondheid en veiligheid op de werkplek, het behouden van medewerkers, arbeidsrechten, mensenrechten, scholing, arbeidsomstandigheden bij uitbestede of ingekochte activiteiten, discriminatie, diversiteit op de werkvloer.

 Milieu

Een gezonde leefomgeving - schone lucht, water en bodem - draagt bij aan de kwaliteit van leven.
Specifieke voorbeelden waarbij wij proberen klimaat neutraal en duurzaam te ondernemen zijn:

  • Voor vervoer naar de diverse spreekuurlocaties maken we gebruik van één auto die door de medewerkers wordt gedeeld. Dit betekent dat er minder zakelijke auto’s hoeven worden aangeschaft.
  • Medewerkers hebben de mogelijkheid thuis te werken waardoor zij besparen op brandstof en zo positief bijdragen aan het milieu.
  • Er wordt zo veel mogelijk digitaal gecommuniceerd, zowel intern als extern. Ook archivering gebeurd digitaal. Als het niet anders kan wordt er dubbelzijdig geprint om zo papier te besparen.
  • Al het papier wordt apart verzameld, versnipperd en vervolgens hergebruikt.
  • Onze huisbankier is Triodos bank.
  • Er is een fijnstof filter  geïnstalleerd op onze printers.
  • We maken gebruik van “groene” stroom.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door ons bij iedere beslissing gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

Offerte aanvragen

Rienks Arbodiensten

033 - 494 22 80
info(at)arbodienst.nl

Bereikbaarheid

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:30 uur en van 13:00 tot 17:00 uur.

Calamiteiten:
Voor calamiteiten buiten kantoortijden, kunt u contact opnemen met de operationeel manager van Rienks Arbodiensten, mevrouw H. Vlot (Heleen) is bereikbaar op 06 - 2325 2221.

Ons adres:
Speelkamp 28
3831 PE Leusden

Facebook

Twitter

LinkedIn