Meer weten over verzuimbegeleiding, werkplekonderzoek (WPO), Preventief Medisch Onderzoek (PMO) of medische keuring voor beroepschauffeurs? Wij helpen u graag verder. Bel nu 033 - 494 2280

De-medicalisatie van verzuim

Volgens ons heeft verzuim, over het algemeen, weinig te maken met fysieke beperkingen. Louter een medische diagnose is te eenvoudig. Het gaat ook om achterliggende (niet-medische) factoren. Onze organisatie heeft 10 jaar expertise opgebouwd op juist dit aspect van de-medicaliseren. Niet om de positie en de rol van de bedrijfsarts te beperken, maar juist om het niet medische gerelateerd verzuim te scheiden van medisch verzuim.   

Wij zijn daar nog altijd uniek in en aantoonbaar succesvol: De afgelopen jaren hebben wij bij onze klanten verzuimpercentages onder de 2,5% en een verzuimfrequentie onder de 1,3 gerealiseerd.  
Bij het de-medicaliseren van verzuim is de rol van de leidinggevende cruciaal. Hij/zij heeft, in deze, geen makkelijke taak. Vanuit de arbodienst is maximale ondersteuning aan de leidinggevende daarom een must. Dit doen we door goed te kijken naar tijdigheid en verantwoordelijkheid bij interventies. Empatisch, maar ook controlerend. Daarnaast begeleiden wij uw leidinggevenden, we geven gesprekstraining, en coachen zodanig dat hij of zij een stijl ontwikkelt die zacht is waar dat kan, maar hard (lees duidelijk) waar dat nodig is. Dat geeft wederzijds houvast, creëert duidelijkheid, een standaard werkwijze en solidariteit op de werkvloer die in een brede mentale motivatie uitmondt.

Invloed van gedrag op verzuim

Verzuim tussen de 0 en 2,5% is het verzuim, dat wij het “natuurlijk” verzuim noemen, bijvoorbeeld terminale ziektes.  Dit is het verzuim wat niet of nauwelijks is te beïnvloeden. Een verzuimpercentage boven de 2,5% heeft te maken heeft met gedrag. Gedrag dat beïnvloedbaar is. Hier ligt de kern van het verzuim, het gaat dan om zowel het gedrag van medewerkers als dat van de leidinggevende.

Offerte aanvragen

Rienks Arbodiensten

033 - 494 22 80
info(at)arbodienst.nl

Bereikbaarheid

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:30 uur en van 13:00 tot 17:00 uur.

Calamiteiten:
Voor calamiteiten buiten kantoortijden, kunt u contact opnemen met de operationeel manager van Rienks Arbodiensten, mevrouw H. Vlot (Heleen) is bereikbaar op 06 - 2325 2221.

Ons adres:
Speelkamp 28
3831 PE Leusden

Facebook

Twitter

LinkedIn