Meer weten over verzuimbegeleiding, werkplekonderzoek (WPO), Preventief Medisch Onderzoek (PMO) of medische keuring voor beroepschauffeurs? Wij helpen u graag verder. Bel nu 033 - 494 2280

Visie en strategie

Wij hebben onze dienstverlening opgebouwd op de volgende vier kernwaarden: Betrokkenheid, respect, vertrouwen en solidariteit.

  • Deze kernwaarden ook komen terug in de begeleiding van het verzuim, immers; Betrokkenheid en respect voor de verzuimende medewerker zijn onontbeerlijk voor het ontstaan van vertrouwen. Onze medewerkers zetten zich vanaf dag een in om een goede relatie en samenwerkingsvorm op basis van betrokkenheid en respect te creëren. Vertrouwen tussen onze medewerker en uw verzuimende medewerker, maar ook tussen de verzuimende medewerker en de direct leidinggevende is noodzakelijk om een snelle re-integratie mogelijk te maken. Vertrouwen wordt, naast het tonen van betrokkenheid en respect, gecreëerd door deskundigheid. Onze medewerkers worden geselecteerd, beoordeeld en getraind op hun vaardigheden en deskundigheid. 
  • Solidariteit ontstaat als verzuim structureel, transparant en eenduidig in uw organisatie wordt aangepakt en er tegelijkertijd aandacht is voor de individuele oorzaken van verzuim.

Wie zijn wij?

Onze korte communicatielijnen zijn onze kracht. Daardoor leert u ons beter kennen. En wij u.
Een nieuwe klantrelatie is vooral in het begin een kwestie van veel aandacht aan elkaar besteden. We benaderen niet alles als vanzelfsprekend. We hechten aan onze eigen oordeelsvorming en werken vanaf dag één aan een menselijke en open relatie.

De schaalgrootte van onze onderneming maakt deze menselijke maat ook goed mogelijk, met vaste personen als aanspreekpunten en een zeer ervaringsdeskundige directeur.

Offerte aanvragen

Rienks Arbodiensten

033 - 494 22 80
info(at)arbodienst.nl

Bereikbaarheid

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:30 uur en van 13:00 tot 17:00 uur.

Calamiteiten:
Voor calamiteiten buiten kantoortijden, kunt u contact opnemen met de operationeel manager van Rienks Arbodiensten, mevrouw H. Vlot (Heleen) is bereikbaar op 06 - 2325 2221.

Ons adres:
Speelkamp 28
3831 PE Leusden

Facebook

Twitter

LinkedIn