Meer weten over verzuimbegeleiding, werkplekonderzoek (WPO), Preventief Medisch Onderzoek (PMO) of medische keuring voor beroepschauffeurs? Wij helpen u graag verder. Bel nu 033 - 494 2280

Klachten, Privacy

Claris arbodiensten is volgens certificatie dienstverlening Arbodiensten, versie 1 en de normen voor ISO 9001 gecertificeerd.

Als medewerkers het niet eens zijn met een beslissing, bijvoorbeeld over de mate van arbeidsongeschiktheid, kunnen zij een deskundigenoordeel (second-opinion) aanvragen bij het UWV.
Hier worden medewerkers altijd op gewezen in de voortgangsrapportage.

Wij beschikken  over een kwaliteitshandboek waarin wij een aantal zaken in procedures geregeld hebben. Onderdeel van onze kwaliteitsborging zijn o.a. een klachtenprotocol en een reglement waarin de privacy van uw gegevens worden gewaarborgd.

Klachten over de manier waarop wij onze dienstverlening uitvoeren, kunnen telefonisch, schriftelijk of via onze website worden doorgegeven. Uw klacht wordt geregistreerd en u ontvangt een bevestiging met daarin de termijn waarop uw klacht wordt afgehandeld.
De klachten worden besproken in ons managementteam, we komen met voorstellen ter verbetering en bespreken die met de betrokken collega''''''''''''''''s. De te nemen maatregelen worden daarop schriftelijk bevestigd.  

Evaluatie

Regelmatig evalueren wij onze dienstverlening. Met de grotere klanten minimaal eenmaal per jaar, zowel met het management als de OR. Mocht er in de tussentijd ontevredenheid zijn over het functioneren van een of meerdere van onze medewerkers dan gaan we hierover uiteraard met u in gesprek. 

Daarnaast wordt er ieder jaar een klantenlunch georganiseerd, hiervoor worden maximaal 10 organisaties uitgenodigd, waar in klein comité met elkaar wordt gesproken over diverse arbo-gerelateerde onderwerpen.

In 2014 hebben we ook de medewerkers die bij ons op het spreekuur komen, gevraagd een oordeel te geven over onze dienstverlening.

Offerte aanvragen

Rienks Arbodiensten

033 - 494 22 80
info(at)arbodienst.nl

Bereikbaarheid

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:30 uur en van 13:00 tot 17:00 uur.

Calamiteiten:
Voor calamiteiten buiten kantoortijden, kunt u contact opnemen met de operationeel manager van Rienks Arbodiensten, mevrouw H. Vlot (Heleen) is bereikbaar op 06 - 2325 2221.

Ons adres:
Speelkamp 28
3831 PE Leusden

Facebook

Twitter

LinkedIn