Meer weten over verzuimbegeleiding, werkplekonderzoek (WPO), Preventief Medisch Onderzoek (PMO) of medische keuring voor beroepschauffeurs? Wij helpen u graag verder. Bel nu 033 - 494 2280

Kennis en expertise

Onze organisatie hecht veel waarde aan het borgen en bevorderen van de deskundigheid van haar medewerkers. Goede arbodienstverlening valt of staat immers bij deskundigheid. Om de deskundigheid op het terrein van wet- en regelgeving en de ontwikkelingen daarin te borgen en te bevorderen, zijn de volgende werkwijzen geïntegreerd in onze werkprocessen:  
Elke drie weken vindt er werkoverleg met alle medewerkers plaats. Tijdens deze bijeenkomsten worden de werkprocessen doorgelicht en wordt de tijdigheid en procedures met betrekking tot de verzuimbegeleiding besproken met de betrokken medewerkers. Daarnaast wordt er regelmatig een intervisioneel werkoverleg gehouden. Tijdens deze besprekingen kunnen onze experts hun mening geven over de lopende casuïstiek zodat kennis wordt uitgewisseld. Ook veranderingen op het terrein van wet- en regelgeving (zoals jurisprudentie en CAO-wijzigingen) worden tijdens het IWO besproken. Actuele juridische kennis wordt hiermee geborgd.      

Minimaal 1 keer per jaar vindt het kerndeskundigen overleg (KDO) plaats. Tijdens deze bijeenkomsten nemen de beroepsgroepen met elkaar casuïstiek en relevante ontwikkelingen in hun vakgebied door. Bij dit overleg zijn minimaal de Arbeids- & Organisatiedeskundige, de bedrijfsarts, de arbeidshygiënist en de veiligheidskundige betrokken. De uitkomsten van dit overleg worden vervolgens weer besproken tijdens het IWO.

Medewerkers

Claris arbodiensten heeft een team van 15 mensen in loondienst, daarnaast worden we ondersteund door een vast team van circa 30 zelfstandig gevestigde professionals.
Naast de inzet van onze kerndeskundigen, (de bedrijfsarts, arbeidshygiënist, A&O deskundige en veiligheidskundige) kunt u ook bij ons terecht voor de inzet van onder andere de volgende deskundigen:

Offerte aanvragen

Rienks Arbodiensten

033 - 494 22 80
info(at)arbodienst.nl

Bereikbaarheid

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:30 uur en van 13:00 tot 17:00 uur.

Calamiteiten:
Voor calamiteiten buiten kantoortijden, kunt u contact opnemen met de operationeel manager van Rienks Arbodiensten, mevrouw H. Vlot (Heleen) is bereikbaar op 06 - 2325 2221.

Ons adres:
Speelkamp 28
3831 PE Leusden

Facebook

Twitter

LinkedIn