Meer weten over verzuimbegeleiding, werkplekonderzoek (WPO), Preventief Medisch Onderzoek (PMO) of medische keuring voor beroepschauffeurs? Wij helpen u graag verder. Bel nu 033 - 494 2280

Te weinig bedrijfsartsen: mooi zo!

Het nieuwe jaar kon niet mooier beginnen dan met het bericht dat een groeiend tekort aan bedrijfsartsen dreigt. Volgens mij is dat een zegen voor het land. Want bedrijfsartsen hebben een veel te grote vinger in de pap bij het arbeidsomstandigheden- en in het bijzonder bij het ziekteverzuimbeleid.

Eigenlijk moet dit beleid eens flink op de schop. Om te beginnen zouden de bezuinigingen van de afgelopen jaren op de arbeidsinspectie terug moeten worden gedraaid. Zodat de controles bij bedrijven op veiligheid, gezondheid en welzijn weer gedaan worden. Nu komen de inspectie en verzekeraars pas kijken nadat het ongeval heeft plaats gevonden. Een gevalletje van de kalf en de put.

Arbodiensten maken regelmatig zogeheten risicoinventarisatie. Ik vermoed dat ze heel vaak niet een al te eerlijke evaluatie onder de neus van hun opdrachtgever duwen. Sommige werkgevers noemen dergelijke evaluaties nogal schampertjes ''''''''''''''''betaalde beledigingen''''''''''''''''. De kop van de boodschapper van het slechte nieuws wordt dan afgehakt. Bovendien houden werkgevers nu de hand op de knip bij het verbeteren van de omstandigheden. Verwijzend naar de economische crisis bedrijven ze weer korte termijn politiek.

De arbodienstverlening is sinds 1998 anders opgezet. De rol van arbeidshygiënisten, veiligheidskundige en arbeids- en organisatiedeskundigen is op papier groter geworden. Door de krachtige lobby van het medische circuit kwam hier in de praktijk weinig van terecht. In de arbodienstverlening bemoeien artsen zich werkelijk met van alles. Terwijl veruit het meest ziekteverzuim niets met ziekte te maken heeft maar met de omstandigheden bij een bedrijf. Typisch gevalletje van schoenmakers die niet bij hun leest blijven.

Even een zijsprongetje: de rol van het UWV in het geheel is natuurlijk ook uiterst bedenkelijk. Ik ken een geval van een terminale patiënt die toch nog twee uur per dag moet werken. Het is vooral dit land dat ziek is, met de mensen valt het nog best mee. Opheffen dat UWV en laten we die klus ook maar snel overhevelen naar de verzekeraars. Alles beter dan die ambtenarenclub die nog geen deuk in een pakje boter slaat.

Maar terug naar de bedrijfsartsen. Als die zich nu voortaan louter bezig gaan houden met het beoordelen van medische beperkingen dan kunnen we in Nederland makkelijk af met een kleine 500 bedrijfsartsen. Laten we de rest gewoon over aan ter zake deskundigen; bijvoorbeeld ergonomen, maatschappelijk werkers en bovenal aan mensen die simpelweg het gesprek aangaan met medewerkers als het over verzuim gaat. Betere deskundigen dan de werknemer zelf zijn er immers niet.

Eric Huisman, schrijver van dit artikel, is Algemeen directeur van Claris arbodiensten, Arbopolska en de Vliegende Arbodienst N-O.
Verder is hij Arbeids- en organisatiedeskundige MA.

Eric Huisman

Offerte aanvragen

Rienks Arbodiensten

033 - 494 22 80
info(at)arbodienst.nl

Bereikbaarheid

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:30 uur en van 13:00 tot 17:00 uur.

Calamiteiten:
Voor calamiteiten buiten kantoortijden, kunt u contact opnemen met de operationeel manager van Rienks Arbodiensten, mevrouw H. Vlot (Heleen) is bereikbaar op 06 - 2325 2221.

Ons adres:
Speelkamp 28
3831 PE Leusden

Facebook

Twitter

LinkedIn