Meer weten over verzuimbegeleiding, werkplekonderzoek (WPO), Preventief Medisch Onderzoek (PMO) of medische keuring voor beroepschauffeurs? Wij helpen u graag verder. Bel nu 033 - 494 2280

RI&E Ontbreekt bij veel transportbedrijven

De risico''''''''''''''''s die werknemers in de transportsector lopen, zijn lang niet altijd bekend bij hun werkgevers. Ook worden er onvoldoende maatregelen genomen om die risico''''''''''''''''s te beperken. Een RI&E ontbreekt vaak. Dit blijkt uit de rapportage 2014 van de Inspectie SZW over de arbeidsomstandigheden in deze sector.


Vooral kleinere transportbedrijven schieten volgens de Inspectie tekort in het naleven van de arbowetgeving. Bij ongeveer de helft van de inspecties constateerde de Inspectie SZW een overtreding. Een veelvoorkomende overtreding was het ontbreken of niet actueel zijn van een risico-inventarisatie en -evaluatie. Bedrijven die de boel niet op orde hadden, krijgen opnieuw een bezoek van de Inspectie. Dat gaat door tot het bedrijf de arbeidsomstandigheden op orde heeft. Bij herhaling van de overtredingen worden de sancties steeds zwaarder.

Veel bedrijven blijken ook geen idee te hebben hoe vaak hun medewerkers te maken hebben met agressie of geweld, laat staan dat ze maatregelen hebben genomen. Een positieve uitzondering hierop in deze sector vormt het openbaar vervoer. Hier passen bedrijven wel de maatregelen toe om agressie en geweld tegen medewerkers tegen te gaan en maken ze werkstress bespreekbaar.

Gelukkig zijn er ook verbeteringen in de sector. Zo vertoont het aantal slachtoffers van arbeidsongevallen in de deelsectoren wegvervoer en distributie een licht dalende trend: 193 in 2010, 172 in 2011 en 164 in 2012. De belangrijkste risico’s zijn hier aanrijd- en valgevaar. Bij een aanzienlijk deel van dit soort ongevallen is een heftruck betrokken. 

Ook voor het veilig werken met ‘gegaste’ containers als voor het voorkómen van inpandige uitstoot van dieseluitlaatgassen wijzen de resultaten van de inspecties op een verbetering van de naleving.

Bron: Inspectie SZW

Offerte aanvragen

Rienks Arbodiensten

033 - 494 22 80
info(at)arbodienst.nl

Bereikbaarheid

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:30 uur en van 13:00 tot 17:00 uur.

Calamiteiten:
Voor calamiteiten buiten kantoortijden, kunt u contact opnemen met de operationeel manager van Rienks Arbodiensten, mevrouw H. Vlot (Heleen) is bereikbaar op 06 - 2325 2221.

Ons adres:
Speelkamp 28
3831 PE Leusden

Facebook

Twitter

LinkedIn