Meer weten over verzuimbegeleiding, werkplekonderzoek (WPO), Preventief Medisch Onderzoek (PMO) of medische keuring voor beroepschauffeurs? Wij helpen u graag verder. Bel nu 033 - 494 2280

Tot t klip en Claris

Klaar is het pas voor Claris arbodiensten als een werknemer na een ziekteverzuim zijn werkzaamheden heeft hervat en gezond en wel weer aan het arbeidsproces kan deelnemen. Als we de cijfers aanhouden van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, ligt in Nederland het verzuimpercentage de laatste jaren vrij stabiel rond de 4,3 %. Het CBS geeft verder aan dat het aantal ziekmeldingen per werknemer gemiddeld anderhalf à twee per jaar is en dat daarmee tussen de vijftien en twintig verzuimdagen zijn gemoeid.

Voor Claris arbodiensten liggen de cijfers lager. Algemeen directeur Eric Huisman is een tevreden man met de cijfers van de bij zijn bedrijf aangesloten organisaties: gemiddeld een ziekteverzuim van onder de 3 % en een verzuimfrequentie van onder de één keer per jaar. “Om bedrijfseconomische redenen is maximaal grip hebben op het verzuimcijfer uiterst belangrijk. Voor menige organisatie betekent dat het verschil tussen winst of (onnodig) verlies. Verzuim tot 2,5 % is het natuurlijk verzuim door ziekte. Dat percentage is niet of nauwelijks te beïnvloeden. Het percentage daarboven heeft in hoge mate met gedrag te maken. Hier ligt de kern van het verzuim en dat gedrag is op allerlei manieren beïnvloedbaar. Een belangrijk detail daarbij is dat het gaat om zowel het gedrag van de medewerkers als van de leidinggevenden. Het belang van een goede werksfeer wordt nog altijd schromelijk onderschat. Het is namelijk ontzettend belangrijk dat een werknemer met plezier naar zijn werk gaat. De leidinggevenden en het management spelen in dat proces een cruciale rol.” Opmerkelijk is dat bij de grotere bedrijven, met meer dan honderd werknemers, het verzuimpercentage rond de 5 % uitkomt, terwijl dat bij kleine en middelgrote bedrijven schommelt rond de 3,4 %. Het minste verzuim, onder de 3 %,  is te vinden in de sector landbouw en visserij, terwijl de bedrijfstakken gezondheids-/welzijnszorg en openbaar bestuur met ruim boven de 5 % in het hoogste segment worden aangetroffen. Directeur Huisman: “We werken met een team van vijftien experts, ieder deskundig op zijn terrein. Indien het noodzakelijk is, kunnen we ook een beroep doen op een aantal zelfstandig gevestigde professionals. Onze aanpak is erop gericht om de werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen en eventuele reïntegratietrajecten zoveel als mogelijk is te verkorten. Het mooiste is natuurlijk als de preventieve maatregelen, bedoeld om het ziekteverzuim tegen te gaan, succes hebben.

Heimen Looijen
Rijnpost
18-03-2011

Offerte aanvragen

Rienks Arbodiensten

033 - 494 22 80
info(at)arbodienst.nl

Bereikbaarheid

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:30 uur en van 13:00 tot 17:00 uur.

Calamiteiten:
Voor calamiteiten buiten kantoortijden, kunt u contact opnemen met de operationeel manager van Rienks Arbodiensten, mevrouw H. Vlot (Heleen) is bereikbaar op 06 - 2325 2221.

Ons adres:
Speelkamp 28
3831 PE Leusden

Facebook

Twitter

LinkedIn